Anunturi de interes public

Proiect privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Dobrosloveni judetul Olt in anul 2020 - afisat in data de 10.03.2020

MAI MULT
Primaria Dobrosloveni

Proces verbal de afisare al proiectului privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Dobrosloveni judetul Olt in anul 2020 - afisat in data de 10.03.2020

MAI MULT
Primaria Dobrosloveni

Anunt cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Dobrosloveni - publicat la data de 20.04.2021

MAI MULT

Anunt dezbatere publica initiere proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea bugetului local al UAT pentru anul 2021 pana la data de 27.04.2021 - afisat in data de 14.04.2021

MAI MULT

Anunt dezbatere publica proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Dobrosloveni pentru anul 2022 - afisat in data de 12.10.2021

MAI MULT

Anunt public privind consultarea propunerii preliminare a PUZ elaborate pentru Construire Centrala Electrica Fotovoltaica - afisat in data de 08.12.2021

MAI MULT

Anunt initiere proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Dobrosloveni pentru anul 2022 - afisat in data de 28.01.2022

MAI MULT

Anunt consultare proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei, a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

MAI MULT

Anunt consultare proiect infiintare serviciu de iluminat in comuna Dobrosloveni

MAI MULT

Anunt dezbatere proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

MAI MULT

Anunt dezbatere publica proiect de buget pe anul 2023

MAI MULT

Transferuri functii publice

MAI MULT

Anunt licitatie publica concesiune bunuri teren extravilan in suprafata totala de 65.400 mp apartinand domeniului public al Comunei Dobrosloveni

MAI MULT

Anunt dezbatere publica proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

MAI MULT